Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αγγλικών

Τάξη Ώρες την Εβδομάδα Εξετάσεις
Pre-Junior 2  
Junior A 4  
Junior B 4  
Senior A 4 Beginners PALSO
Senior B 4 A1 Elementary PALSO
Senior C 5 A2 Basic PALSO
Senior D 6  
B2 (Lower) 6 E.C.C.E / F.C.E / Κ.Π.Γ / EDEXCEL / TIE
C1 (Advanced) 6 E.C.C.E / F.C.E / Γ1 Κ.Π.Γ / EDΕXCEL / TIE
  C2 (Proficiency) 6 E.C.P.E / C.P.E / Γ2 Κ.Π.Γ / EDEXCEL / TIE

 

 

 

JoomShaper