Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γαλλικών

Τάξη Ώρες την Εβδομάδα Εξετάσεις
COURS I 3 (elementaire) 
A1 3 DELF A1 
A2 4 DELF A2 
B1 4 DELF B1
B2 4 DELF B2
C1 6 DELF C1
C2 6 DELF C2 

 

 

 

JoomShaper