Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

  efet Το προσωπικό αλλά και οι εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους και να τηρούν φάκελο πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού τους .

Κατεβάστε εδώ την Οδηγία ΕΦΕΤ

 

 Σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος 

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Η εκπαίδευση θα αφορά θέματα υγιεινής και ασφαλείας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

Η εκπαίδευση στην Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (π.χ. ISO 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές Ελεγκτικές Αρχές, όπως τον Ε.Φ.Ε.Τ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειών.

Τα προγράμματα επιπέδου (1) αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Η ελάχιστη διάρκεια τους είναι (10) δέκα ώρες.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου διενεργούνται γραπτές εξετάσεις από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό του Ε.Φ.Ε.Τ

Με την εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β’) που αφορά τόσο την ίδρυση νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και την λειτουργία των υφιστάμενων προβλέπονται πλέον μια σειρά από νέα προαπαιτούμενα και ανάμεσα τους το βασικότερο από αυτά είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, η οποία και θα πρέπει να αποδεικνύεται στο τηρούμενο φάκελο του προσωπικού της επιχείρησης.

• Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης, στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 14708/17-8-2007(ΦΕΚ1616/τβ/2007).
• Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο αδειοδότησης της επιχείρησης.

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 90€, εκ των οποίων τα 30€ αποτελούν το κόστος εξέτασης, το οποίο και καταβάλλεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. αφού μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, διενεργούνται γραπτές εξετάσεις από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Αίτηση Συμμετοχής

 • Όνομα*
  Επώνυμο*
  Τηλέφωνο (σταθερό)*
  Τηλέφωνο (κινητό)*
  email*
  Διεύθυνση*
  Πόλη*


  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό σας και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε από εμάς. Θα θέλαμε επίσης να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και με άλλο σχετικό περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Εάν συμφωνείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε δηλώστε το παρακάτω:

  Συμφωνώ να επεξεργαστούν τα προσωπικα μου δεδομένα από το Eκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ*

  Μπορείτε να διαγραφείτε από αυτές τις επικοινωνίες ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης της εγγραφής σας, τις πρακτικές απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω υποβάλλετε τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέψετε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία που υποβλήθηκαν παραπάνω για να σας επικοινωνήσει για τις ζητουμένες υπηρεσίες.


JoomShaper