Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49 2018

newOAED LAEK logo

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ έτους 2018.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Marketing Πωλήσεις
 • Δημόσιες Σχέσεις - Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και Επικοινωνία στη Πώληση.
 • Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 • Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • Social Media Marketing
 • Γραμματειακή Υποστήριξη.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Διαδικασία συμμετοχής ανά κατηγορία καταρτιζομένου:

Εποχικοί υπάλληλοι:

Οι καταρτιζόμενοι των εποχικών επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομίσουν την λύση της σύμβασης εργασίας ή τη νέα σύμβαση.

Εργαζόμενοι μέσω επιχείρησης

Ανεξάρτητοι εργαζόμενοι:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.
 2. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ
 3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 5. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ


Υποβολή Δικαιολογητικών:

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ Νεοχώρι Μεσολογγίου τ.κ 30001 τηλ. 2632091179 - 6945144892
2) ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Στουρνάρη 5 Μεσολόγγι τ.κ 30200 τηλ. 263105564

Πληροφορίες: κ. Τσίρκας Κωνσταντίνος Τηλ: 6945144892

JoomShaper