Πιστοποιητικό Πληροφορικής Edu 3 (ΑΣΕΠ)

computers2Το πρόγραμμα σπουδών Edu 3 αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ενότητες για τις προκυρήξεις του ΑΣΕΠ:

1. Επεξεργασία κειμένου (Word)
2. Λογιστικά φύλλα (Excel)
3. Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet & Outlook)
 
Ευέλικτο ωράριο
Εξέταση και των 3 ενοτήτων σε μία εξεταστική ώρα
 
 

Ο σπουδαστής μπορεί μετά από εγκεκριμένες εξετάσεις στο κέντρο μας να αποκτήσει την πιστοποίηση Unicert PRIMARY όπου είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

 

Unicert PRIMARY

Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012. 
 
 
Υποβολή Αίτησης Ενδιαφέροντος:
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Πρόγραμμα Πηροφορικής
JoomShaper