Νέο Voucher 30.000 Ανέργων της ΔΥΠΑ
με εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€

Η δράση αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών με ωφελούμενους 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, για την απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων με αντίστοιχη Πιστοποίηση.

 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η δράση περιλαμβάνει :

Κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων

Πιστοποίηση δεξιοτήτων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17024 και απόκτηση πιστοποιητικού.

Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης)

Ωφελούμενοι

Οι Ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι :

  • Άνεργοι άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Να μην έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α τα τελευταία (2) δύο χρόνια


Δικαιολογητικά

Τα στελέχη του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΣΙΡΚΑ ΚΔΒΜ είναι σε θέση να σας ενημερώσουν αναλυτικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να σας ενημερώσουν και να σας βοηθήσουν στην διαδικασία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας στο πληροφοριακό σύστημα και να σταθούν αρωγοί στην προσωπική σας προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Απολυτήριο τίτλο / Πτυχίο.
  • Ε1 και Εκκαθαριστικό φορ. Έτους 2022
  • Δελτίο Ανεργίας
  • Αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ
  • Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ)


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU