Πληροφορική

  • 8.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg

Οι δομές του Εκπαιδευτικoύ Κέντρου ΤΣΙΡΚΑ είναι πιστοποιημένα εξεταστικά Κέντρα Πληροφορικής του φορέα πιστοποίησης Unicert, καθώς τα προγράμματα σπουδών μας είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας. Τέλος τα κέντρα μας προσφέρουν εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, όπου με τη χρήση πρωτοποριακών προγραμμάτων σπουδών, έμπειρων εκπαιδευτών, και του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού,  εξασφαλίζουν στους μαθητές - καταρτιζόμενους του, την επιτυχημένη είσοδο ή εξέλιξη στην αγορά εργασίας.


Παροχές στους Μαθητές - Καταρτιζόμενους

  • Δωρεάν απεριόριστες ώρες Πρακτικής εξάσκησης
  • Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων σε περίπτωση απουσίας
  • Δωρεάν τεστ προσομοίωσης
  • Δωρεάν πρόσβαση στο Ιnternet


Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΣΙΡΚΑ διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης καθώς επίσης και έμπειρους καθηγητές.