Προσωπικά Δεδομένα

Η ΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, η οποία έχει έδρα στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, ΤΚ 30001, ΑΦΜ 998505613, ανήκει στη ΔΟΥ Μεσολογγίου και στο εξής θα αποκαλείται Εταιρεία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τύπου www.tsirka.gr, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται site. Κάθε επισκέπτης του site, είτε συμπληρώνει φόρμες επικοινωνίας, είτε απλώς περιηγείται στην ιστοσελίδα, θα αποκαλείται στο εξής Χρήστης.

Για να συγκεντρώσει η Εταιρεία πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, πρέπει ο ίδιος ο Χρήστης να τις παρέχει οικειοθελώς και αν επιθυμεί απλώς να περιηγηθεί στο site, δεν απαιτείται να κοινοποιήσει στοιχεία που αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ο Χρήστης μπορεί μέσω του site να αποστείλει ερωτήματα στην Εταιρεία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κοινοποιήσει το email του, το τηλέφωνό του και το ονοματεπώνυμό του, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του απαντήσει. Επίσης, σε περίπτωση που επιθυμεί να συμμετέχει σε σεμινάρια, προσφορές, ημερίδες κ.λπ. που ανακοινώνει η εταιρεία, ενδέχεται να του ζητηθούν επιπλέον προσωπικά στοιχεία πχ σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιεί το email του Χρήστη για αποστολή προωθητικού υλικού, παρά μόνο για τον ενημερώσει για τον λόγο για τον οποίο της κοινοποίησε ο Χρήστης το email, εκτός κι αν ο Χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει προωθητικό υλικό ή ορίζεται διαφορετικά σε κάποιον όρο χρήσης που πιθανόν να του ζητηθεί να διαβάσει και να αποδεχθεί.

Συμπερασματικά, οι σκοποί που η Εταιρεία συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα είναι:

Για να απαντήσει σε πληροφορίες που της ζητούν οι Χρήστες μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για να επικοινωνήσει με τους Χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, προσφορές, ημερίδες κ.λπ.


Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας, με τα οποία ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του info@tsirka.gr ή του 2632091179 - 2631027213.

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ορίζεται κατ’ ελάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η παροχή της πληροφορίας ή η ολοκλήρωση του εκάστοτε   σεμιναρίου, προσφοράς, ημερίδας κ.λπ., και κατά μέγιστον, για όσο υφίσταται η Εταιρεία. Αν κριθεί απαραίτητο ή απαιτηθεί, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα διατηρηθούν και μετά τους παραπάνω προβλεπόμενους χρόνους, σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών ή αποτροπής όποιας απάτης.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα πωλήσει κανένα από τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που θα έχει συλλέξει μέσω του site, με εξαίρεση αν ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές με βάση τις διατάξεις του νόμου. Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει σε τρίτα μέρη αναλυτικά στοιχεία για ερευνητικούς σκοπούς και διασφαλίζει ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα εντοπίζουν τον Χρήστη.

Ο Χρήστης, με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους. Όλα τα παραπάνω, ο Χρήστης μπορεί να τα αιτηθεί στο info@tsirka.gr

Η Εταιρεία μέσω του site μας μπορεί να συλλέξει τη διεύθυνση IP και τον τύπο του browser (προγράμματος περιήγησης) χωρίς όμως να προσδιορίζει άλλες ατομικές πληροφορίες. Στο site επίσης χρησιμοποιούνται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies πατήστε εδώ.