Ξένες Γλώσσες

Με 37 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο ενεργητικό του, το Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα αποτελεί την καλύτερη επιλογή για κάθε μαθητή ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει σωστά ξένες γλώσσες και να πιστοποιήσει τις γνώσεις του.


Καθώς ο μαθητής είναι το κέντρο στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ( student centered class) εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και σε συνδυασμό με την χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο τομέα της εκπαίδευσης δημιουργούμε πρότυπα στη ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Το σύστημά μας βασίζεται στα κάτωθι:


 • Ολιγομελή Τμήματα.
 • Καθηγητές, πτυχιούχους ξένων φιλολογιών. 
 • Ο κάθε υπεύθυνος καθηγητής είναι πάντα στο πλευρό του μαθητή, κατανοεί τις ανάγκες του, παρακολουθεί την πορεία του στην τάξη και σας ενημερώνει προσωπικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο και την εξέλιξή του.
 • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.
 • Ειδικά conversation classes.
 • Τέστ προσομοίωσης.
 • School Cinema courses.
 • Συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια και σχολεία αντίστοιχης ειδικότητας στην ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Γλωσσική εξέλιξη μέσω θεατρικών παραστάσεων.Εκπαιδευτική Προσέγγιση – Μέσα Διδασκαλίας


 • Η Διδασκαλία της ξένης γλώσσας βασίζεται στην επικοινωνιακή μέθοδο (Communicative Approach) η οποια δίνει την δυνατότητα της άμεσης ανάμειξης του μαθητή (Student Centered Class) στη διαδικασία της μάθησης μέσα από εργασίες ανα ομάδες, ανά ζεύγη, παιχνίδια, τραγούδια, projects, θέατρο.
 • Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας και τεχνολογικών μέσων όπως διαφανοσκόπεια (Overhead Projectors), video, cοmputers καθώς και διαδραστικούς πίνακες(Interactive Boards).
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης κινηματογραφικών ταινιών στο αμφιθεατρο του Κέντρου τις οποίες επεξεργάζονται με τους καθηγητές τους. 
 • Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές και μαθήματα στην Αγγλία με παράλληλες επισκέψεις σε μουσεία, αξιοθέατα κ' παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων.
 • Εξετάσεις.
 • Επιμόρφωση καθηγητών.Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί σας και προσαρμόζουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για τον μαθητή.