Δια Βίου Μάθηση

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Τσίρκα επέκτεινε την δραστηριότητά του και στο τομέα της κατάρτισης έχοντας άδεια ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ επιπέδου 2 . Το 2014 πιστοποιήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ ως επίσημος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας με αριθμό αδείας 2000071. 'Eχει πιστοποιημένη δυναμικότητα 245 ατόμων – καταρτιζόμενων και διαθέτει έντεκα (11)  πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και 2 πιστοποιημένες Αίθουσες στο Μεσολόγγι. 

Τέλος το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  έχει διαμορφώσει έναν ειδικό χώρο στον οποίο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αναζητούν τις θέσεις εργασίας που τους ενδιαφέρουν μέσα από το τερματικό του υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα στο χώρο Internet δίνεται η ευκαιρία στον καταρτισθέντα να χρησιμοποιήσει βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρημένες αγγελίες ευρέσεως εργασίας (π.χ. www.skywalker.gr, www.adecco.gr κ.λπ.).Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε όλους τους καταρτιζόμενους στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2  τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του προγράμματος που παρακολουθούν.